FILMREPORTER.DE
Best Entertainment
Filmreporter-RSS

Armour Of God - Der rechte Arm der Götter

Originaltitel
Long xiong hu di
Alternativ
The Armour of God; Armour Of God - Der rechte Arm der Götter
Genre
Martial Arts
 
Hongkong 1987
 
95 min, ab 12 Jahren (fsk)
Medium
DVD (Kauffassung)
 
 
Kaufstart
31.01.2014 ( D ) bei WVG Medien
 
 
Regie
Darsteller
Links
|0  katastrophal
brilliant  10|
(0 User)
 Es gibt noch keine Userkritik!
Armour Of God - Der rechte Arm der Götter (DVD) 1987
WVG
© 2020 Filmreporter.de