Ricore

Voyna pod kryshami

Originaltitel
Voyna pod kryshami
Genre
Drama
Land /Jahr
UdSSR 1967
 
100 min
Medium
Kinofilm
Kinostart
- ( Kino Deutschland )
Regie
Viktor Turov
Darsteller
Nina Urgant, Yelizaveta Uvarova, Lyubov Malinovskaya, Yekaterina Vasilyeva, Dmitri Kapka, Aleksandr Demyanenko
Links
IMDB
|0  katastrophal
brilliant  10|
Es gibt noch keine Userkritik!
Inhalt/KritikCast & CrewTechn. DatenDVDs
Inhalt/KritikCast & CrewTechn. DatenDVDs
2021